Skip to content

Alkohol chlorheksydynowy w porównaniu z powidonem-jodem do antyseptyki w miejscu operacji ad

1 rok ago

493 words

Ta inicjowana przez badacza próba została opracowana przez pierwszego autora, który również działał jako sponsor badania, rekrutował strony, gromadził dane, pisał pierwszą i ostatnią wersję manuskryptu, i zdecydował w porozumieniu z innymi autorami o przedłożeniu artykułu do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych. Jeden z autorów, który jest statystykiem, przeanalizował dane. Pojedynczy autor z Cardinal Health (producent badanych środków antyseptycznych) w znacznym stopniu przyczynił się do zaprojektowania i koncepcji badania i krytycznie poprawił rękopis, ale nie odegrał żadnej roli w gromadzeniu ani analizie danych. Wszyscy inni autorzy mieli pełny dostęp do danych i w znacznym stopniu przyczynili się do analizy i interpretacji danych oraz napisania manuskryptu. Pacjenci
Pacjenci w wieku 18 lat i starsi, którzy przechodzili czystą infekcję chirurgiczną (tj. Operacje jelita grubego, jelita cienkiego, żołądka, dróg żółciowych, klatki piersiowej, ginekologiczne lub urologiczne, wykonywane w kontrolowanych warunkach bez znacznego wycieku lub nietypowego zakażenia) kwalifikowali się do rejestracji. Kryterium wykluczające było historia alergii na chlorheksydynę, alkohol lub jodofory; dowód zakażenia na lub w pobliżu miejsca operacji; oraz odczuwalną niezdolność do śledzenia przebiegu pacjenta przez 30 dni po operacji.
Interwencje
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby mieć skórę w miejscu operacyjnym albo przed zabiegiem wyszorowanym aplikatorem, który zawierał 2% glukonian chlorheksydyny i 70% alkohol izopropylowy (ChloraPrep, Cardinal Health) lub przedoperacyjnie wyszorowany, a następnie pomalowany wodny roztwór 10% powidonu jodyny (pasta do szorowania ze skórki, Cardinal Health). Zastosowano więcej niż jeden aplikator z chlorheksydyną i alkoholem, jeśli obszar pokrycia przekroczył 33 na 33 cm. Aby pomóc w dopasowaniu dwóch grup i uwzględnić potencjalne różnice między szpitalami, randomizacja została podzielona na straty przez szpital za pomocą generowanych komputerowo liczb bez randomizacji.
Skuteczność skuteczności
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie dowolnej infekcji w miejscu operacyjnym w ciągu 30 dni po operacji. Chirurg operacyjny dowiedział się, którą interwencję przypisano dopiero po zabraniu pacjenta na salę operacyjną. Zarówno pacjenci, jak i badacze terenowi, którzy zdiagnozowali zakażenie w miejscu pracy na podstawie kryteriów opracowanych przez CDC9, nie byli świadomi zadań grupowych. Wtórne punkty końcowe obejmowały występowanie poszczególnych rodzajów zakażeń w miejscu operacji. Zostały one sklasyfikowane jako infekcje powierzchniowe (obejmujące tylko skórę i tkankę podskórną oraz rany związane z ruchem ściegiem), głębokie zakażenie w miejscu wstrzyknięcia (obejmujące powięź i mięśnie) lub zakażenie narządów (które dotyczyło dowolnego narządu lub przestrzeni innej niż nacięte warstwa ściany ciała, która została otwarta lub zmanipulowana podczas operacji) .9
Ocena kliniczna
Ocena przedoperacyjna obejmowała badanie historii choroby, badanie fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne krwi i krwi. Miejsce operacji i objawy czynności życiowych pacjenta oceniano co najmniej raz dziennie podczas hospitalizacji, po wypisie, w czasie oceny kontrolnej i kiedykolwiek wystąpiło zakażenie w miejscu zakażenia chirurgicznego.
[więcej w: mederi malbork, niedomykalność zastawki trójdzielnej, miesien zebaty przedni ]

0 thoughts on “Alkohol chlorheksydynowy w porównaniu z powidonem-jodem do antyseptyki w miejscu operacji ad”

Powiązane tematy z artykułem: mederi malbork miesien zebaty przedni niedomykalność zastawki trójdzielnej