Skip to content

Analiza jego biografii, rozmowy psychologiczne dostatecznie przekonuja nas o ochronnym charakterze jego motywu

1 rok ago

429 words

Na przykład E. L. , adwokat na emeryturze, prowadzi skomplikowane procesy o należne mu z dawnych lat 150 zł. Celem, do którego został dostosowany jego program, jest triumf sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że skoro wyrządzono krzywdę, należy ją naprawić, należy bezwzględnie walczyć z niesprawiedliwością. Ale w tym wypadku program pozostawał w wyraźnej dysproporcji do wartości ekonomicznej, jaką można by uzyskać w przypadku pomyślnej realizacji programu. Nie ma sensu procesowanie się do upadłego w celu odzyskania 150 zł. Widzimy jednak u E. L. , z jaką satysfakcją sporządza on wciąż nowe pisma, jak chętnie, drobiazgowo opowiada o swoich planach. E. L. bynajmniej nie robi wrażenia skrzywdzonego starca. Jest pełen energii, godzinami przesiaduje w gmachu sądu, jest obecny na wielu rozprawach, lubi doradzać czekającym świadkom. Analiza jego biografii, rozmowy psychologiczne dostatecznie przekonują nas o ochronnym charakterze jego motywu, Jak ubogie, byłoby życie tego emeryta, gdyby nagle wygrał swoją sprawę. Czy to znaczy, że w każdym takim wypadku mamy do czynienia z motywami ochronnymi? Oczywiście, nie. Jak już wspomniano, o motywie ochronnym możemy mówić tylko wówczas, gdy osobnik na drodze do realizacji swojego celu nie jest w stanie z powodu zaburzeń neurotycznych dokonać realistycznej analizy stosunku programu działania do wytyczonego celu. W przypadkach, w których u podłoża pieniactwa można wykryć pierwotne w stosunku do działania zaburzenia psychotyczne, nie mamy już do czynienia z motywem ochronnym, ale z motywem patologicznym, związanym z urojeniami prześladowczymi lub ze zmianami definitywnymi, uniemożliwiającymi strukturalnie właściwy stosunek do swojego programu działania. Podane powyżej dwa kryteria motywu ochronnego odnoszą się do treści samego motywu. Jak jednak wykazuje doświadczenie, najbardziej pewnego wskaźnika dostarcza analiza przebiegu realizacji programu zawartego w motywie. Czynności człowieka sterowane przez motyw ochronny charakteryzuje sztywność, zachowanie jego cechuje niepokojąca otoczenie niezdolność do wyciągania wniosków z doświadczeń i niemal z reguły uwidacznia się coraz większa rozbieżność między celem i programem działania. Jest rzeczą zdumiewającą nawet dla doświadczonego psychologa, jak często zdarza się, że ludzie o wysokim poziomie intelektualnym, o dużej wiedzy i doświadczeniu życiowym potrafią w niektórych sektorach działania całkowicie nie wykorzystywać swoich walorów poznawczych. Przytoczę inny, równie drastyczny jak i często spotykany przykład: Matka-wdowa popadła konflikt z synem, gdyż w sposób, wyraźnie nietaktowny kontrolowała jego korespondencję, telefony, interweniowała u jego sympatii, odstraszając je od kontaktów z nim itp [przypisy: jak przerwać ciąg alkoholowy, bronchofiberoskopia, diabet chrzanów ]

0 thoughts on “Analiza jego biografii, rozmowy psychologiczne dostatecznie przekonuja nas o ochronnym charakterze jego motywu”

Powiązane tematy z artykułem: bronchofiberoskopia diabet chrzanów jak przerwać ciąg alkoholowy