Skip to content

Definicja Warrena wreszcie sprowadza prawdopodobnie motyw do calego w ogóle doswiadczenia osobniczego

1 rok ago

449 words

Definicja Warrena wreszcie sprowadza prawdopodobnie motyw do całego w ogóle doświadczenia osobniczego, byłoby to, więc pojęcie złożone do pojęcia postawy. Na przykład D. W. Me Kinnon, który definiuje motyw – podobnie jak Hilgard, pisząc wprost: a need, a set, and the attitiule are psychologically the same thing (s. 126). Warto również zaznaczyć, że niektórzy psycholodzy w ogóle rezygnują z definiowania motywu i używają jedynie terminu motywacja, przez który rozumiejąc coś, co powoduje, że osobnik jest raczej aktywny niż nieaktywny, lub coś, co powoduje, że jedna forma aktywności dominuje nad drugą (D. O. Hebb, 1958, s. 155). Można się również spotkać z używaniem terminu motywacja wyłącznie w odniesieniu do siły, jaka cechuje działanie, motywacja bywa wówczas określana jako wysoka lub niska (J. Dollard i N. E. Miller, 1950). Oczywiście, podane przykłady nie wyczerpują nawet drobnej części materiału, jaki mógłby zgromadzić historyk tego zagadnienia. Celem niniejszej pracy jest tylko podanie poglądów autora na te sprawy, w związku, z czym pozwalam sobie ograniczyć wybór przykładów do tych, które uważam za reprezentatywne dla bardzo różnych poglądów na definicję motywu, i stwierdzić, że wszystkie stosowane w psychologii sposoby rozumienia motywu dadzą się podzielić na dwie grupy. W jednej motyw traktowany jest – z czym można spotkać się częściej – jako czynnik popychający do działania, a w drugiej zakres stosowania nazwy motyw zostaje – co jest rzadsze – ograniczony do czynników umożliwiających świadome podjęcie działania dzięki sformułowaniu jego celu i programu. Porównując, dla uproszczenia, człowieka do samochodu w pierwszym rozumieniu słowa motyw odgrywa rolę wybuchu mieszanki spalinowej uruchamiającego cylinder, korbowód, koła i jednocześnie kierowcy prowadzącego samochód w określonym kierunku w określony sposób. W drugim zaś rozumieniu – motyw spełnia tylko rolę kierowcy, który mając ustalony cel i kierunek jazdy włącza silnik i prowadzi samochód do tego celu. Gdzie dojedzie, to już inna sprawa. 3. STERUJĄCA I KONTROLUJĄCA FUNKCJA MOTYWU Przejdziemy obecnie do problemu, który pojawił się już na wstępie tego rozdziału, ale bliższe omówienie jego było niemożliwe, dopóki nie przebiliśmy się przez trudności definicyjne. Chodzi o rolę motywu w procesie regulacji algorytmu czynności. Jak wiadomo, regulacja polega na dostosowywaniu form zachowania się do zmiennych wymagań sytuacji, a klasyczny jej schemat można zilustrować za pomocą układu ujemnego sprzężenia zwrotnego. Na przykład: Jan, który okazywał serdeczność w stosunku do X, wpadł w związku z tym w kłopoty [hasła pokrewne: kolmed tarnów, dermotan cena, ból zęba po plombowaniu ]

0 thoughts on “Definicja Warrena wreszcie sprowadza prawdopodobnie motyw do calego w ogóle doswiadczenia osobniczego”

Powiązane tematy z artykułem: ból zęba po plombowaniu dermotan cena kolmed tarnów