Skip to content

Doswiadczenie to wykazalo, jak duza role odgrywa sformulowanie w pelni zrozumialego dla osobnika

1 rok ago

453 words

Pinski, 1962). W szkole tej zorganizowano kółko rolnicze, które miało wzbudzić u uczniów zainteresowanie naukowo uzasadnionymi formami upraw rolnych. Każdy uczeń dostał swoją działkę i wybrał zadanie dość złożone, np. typu: Wpływ nawozów fosforowych na dojrzewanie owsa. Założono przy tym, że uczniowie sami wybierając tematy okażą niezbędny upór i wytrwałość przy ich opracowywaniu. Stało się inaczej. Nie zdając sobie sprawy z charakteru i znaczenia wybranego tematu, uczniowie zamienili swoje działki w normalne grządki, na których tak jak wszędzie rosły ogórki czy ziemniaki, i nie przejawiali żadnego zainteresowania wprowadzaniem racjonalnych zasad uprawy. Rezultat ten był zgodny z tym, czego należało po niedorozwiniętych umysłowo oczekiwać. Nauczycielka E. J. Jakuszewa nie zrezygnowała jednak z wysiłków pedagogicznych i opracowała złożony system instrukcji i wyjaśnień, sformułowany w ten sposób, że stał się w pełni dostępny umysłowości debila. Przeselekcjonowano przy tym zadania, pozostawiając tylko prostsze – takie, jak na przykład: Jak otrzymać największą ilość ziemniaków z jednej bulwy. Obok zrozumiałego programu, którym było zadanie, ukazano też zrozumiały cel – udział we wszechzwiązkowej wystawie rolniczej. Efekt był niezwykły. Chłopcy z kółka uzyskali kilka medali i kilkakrotnie brali już udział w wystawie, co stanowiło nagrodę za nieprzeciętne osiągnięcia. Doświadczenie to wykazało, jak dużą rolę odgrywa sformułowanie w pełni zrozumiałego dla osobnika i przekonywającego motywu i że tylko taki motyw może właściwie spełnić swoją funkcję sterowania i kontrolowania zachowania się człowieka. Z tego wynikałoby, że motyw stanowiąc tylko zbiór słów, który umożliwia podjęcie określonej czynności, może, ale nie musi uczestniczyć w Jej regulacji. Przypomina się tu nieudolność i nieefektywność czynności opartych na pustych sloganach – na ich opisywaniu niejeden satyryk robi karierę śladami Sławomira Mrożka. Centralnej roli, jaką problem zależności między treścią motywu a efektywnością czynności odgrywa we wszystkich, dyscyplinach psychologii praktycznej, nie ma potrzeby uzasadniać. 4. OCHRANIAJĄCA ROLA MOTYWU Treść motywu składa się z dwóch elementów. Jednym z nich jest program czynności, drugim – cel czynności, czyli to, do czego ma doprowadzić realizacja programu i co w zestawieniu ze skutkiem działania stanowi probierz przy kontroli słuszności sformułowanego Programu. Związek sformułowanych w motywie celu i programu powinien być ścisły w tym znaczeniu, że program nie jest niczym innym, tylko ustaleniem środków, za pomocą, których cel ma zostać zrealizowany [więcej w: zespół de quervaina, leczenie falą uderzeniową, consilius stargard ]

0 thoughts on “Doswiadczenie to wykazalo, jak duza role odgrywa sformulowanie w pelni zrozumialego dla osobnika”

Powiązane tematy z artykułem: consilius stargard leczenie falą uderzeniową zespół de quervaina