Skip to content

Elektroencefalografia

3 tygodnie ago

172 words

Elektroencefalografia tak bardzo pomocna w umiejscowianiu guzów mózgowych ułatwia również rozpoznanie zwłaszcza starych, otorbionych ropni w półkulach mózgowych, Trudne do rozpoznania może być tak zwane nieropne usznopochodne zapalenie mózgu, które może wystąpić tak w przebiegu ostrego jak i przewlekłego zapalenia ucha środkowego, czasem razem z innymi powikłaniami wewnątrzczaszkowymi, jak ropień zewnątrzoponowy i podoponowy. Objawy ogniskowe w przebiegu takiego ropnia bez ropnia zdają się z całą pewnością wskazywać na ognisko W tkance mózgowej płata skroniowego czy móżdżku. W przeciwieństwie jednak do ropnia mózgu stan ogólny chorych jest na ogół dobry. Osłupienia (stupor) i śpiączki u dorosłych nie obserwuje się nigdy. Władze umysłowe są tylko nieznacznie upośledzone, objawy oponowe przeważnie słabo są wyrażone, płyn mózgowo-rdzeniowy albo jest prawidłowy, lub lekko krwawy. Encefalografia nie daje wyraźnie przesunięć granic komór bocznych mózgu, jak to ma miejsce w ropniu płata skroniowego. [przypisy: fitamina, Upadłość transgraniczna poznan, Upadłość transgraniczna ]

Powiązane tematy z artykułem: adapalen fitamina Upadłość transgraniczna