Skip to content
1 rok ago

194 words

Badanie chemiczne hormonów wykazało, że istnieją ciała, które wywołuj ą rozmnażanie się komórek. W ten sposób właśnie działają hormony wzrostowe oraz hormony płciowe, wpływające na powstawanie wtórnych cech płciowych. Działanie pobudzające podział komórek może posunąć się dalej i wywołać bezładne rozmnażanie się komórek nabłonka, charakterystyczne dla raka. Ustalono, że pewne węglowodory, tzw: rakotwórcze, np. smoła lub dziegieć, o których mowa niżej, wywołują stale powstawanie raka doświadczalnego, jeżeli będą zastosowane w odpowiednich dawkach i w ciągu wystarczającego czasu. Wzór chemiczny tych ciał rakotwórczych jest bardzo zbliżony do wzoru chemicznego niektórych hormonów płciowych, zawierających jądro fenantrenowe. Jeżeli sobie uprzytomnimy, z jaką łatwością hormony mogą ulegać przemianom w ustroju, to możliwe jest, że istnieje wpływ hormonów płciowych na pochodzenie bezładnych podziałów komórkowych i powstawanie raka. Przypuszczenia te znalazły potwierdzenie w doświadczeniu, udawało się bowiem wywoływać regularnie u myszy w 950/0 przypadków gruczolaka sutka długotrwałym stosowaniem hormonów płciowych żeńskich naturalnych lub syntetycznych. [podobne: dół nadobojczykowy, carcinoma planoepitheliale, parens rzeszów ]

0 thoughts on “Gruczoly dokrewne”

Powiązane tematy z artykułem: carcinoma planoepitheliale dół nadobojczykowy parens rzeszów