Skip to content

Klasyczna ilustracje zastosowania motywu ochronnego znajdujemy w bajce o wilku i owcy

1 rok ago

457 words

Klasyczną ilustrację zastosowania motywu ochronnego znajdujemy w bajce o wilku i owcy. Wilk, jak to drapieżnik, cierpiał na praworządność, zdybawszy więc jagnię przy strumieniu zaczął poszukiwać sentencji wyroku, jaki chciał na nim wykonać. Jagnię dzielnie broniło się, niwecząc wilcze argumenty i już wilk wydawałoby się, odejdzie z niczym, gdy nagle doszedł do wniosku, że jagnię niewątpliwie winne jest temu, iż on odczuwa głód. Było to o tyle zgodne z prawdą, że apetyt istotnie pojawia się na widok jedzenia. Wilk mógł teraz z całym spokojem spożyć jagnię. Działanie jego było uzasadnione i usprawiedliwione. A Oto przykład z badań klinicznych . H. J. zdolny i ambitny fachowiec, który od wielu lat pracował na kierowniczych stanowiskach, znany ze swoich nieco autokratycznych skłonności, został ze względów taktycznych zdegradowany. Nowi kierownicy odsunęli go od jakiegokolwiek udziału w decyzjach i niedwuznacznie dali do, zrozumienia, że poparliby, jego wniosek o zwolnienie, H. J. jednak pozostał i pozornie pogodził się ze swoją nową pozycją, uważając siebie za ofiarę wierności dawnym ideom. W biurze mimo to zaczęło dochodzić do konfliktów, i to na tym tle, że H. J. nieustannie wywoływał scysje z kierownictwem, doszukując się w ich zarządzeniach tępoty, krótkowzroczności i braku kompetencji fachowych. Było to nieraz słuszne, nieraz jednak występowało nawet w takich sytuacjach, gdy jego poplecznicy z biurowej opozycji – nie mogli znaleźć żadnego rażącego błędu, a tym bardziej błędu, który by uzasadniał tak ostrą reakcję, H. J. tłumaczył swoje postępowanie tym, że czuł się odpowiedzialny a zakład pracy i nie mógł tolerować nieuków. Musiał więc rzekomo w związku z tym przez cały czas, chociażby nawet narażając się na przykrości, interweniować w każdej nieczystej sprawie. On nie potrafi pracować na niby i patrzeć obojętnie na to, co dokoła się dzieje. Czułby wówczas wyrzuty sumienia. Mamy tu wyraźne sformułowanie motywu. Jest więc cel dobro zakładu, jest program – kontrola wszelkich posunięć swoich zwierzchników. Istnieje cały szereg przekonywających przesłanek potwierdzających przypuszczenie, że H. J podając motyw swojego postępowania nie kłamał, a jednocześnie analiza sytuacji i osobowości H. J. mogłaby nasuwać przypuszczenia, że postępowanie jego miało faktycznie inny cel, tym bardziej, że wiadomo było, iż uwagi czynione przez H. J. nie wywierały i wywierać nie mogły żadnego pozytywnego wpływu na decyzje władz, wręcz przeciwnie, nieraz dokonywano nierozsądnych posunięć, aby nikt nie pomyślał, że się ulega H [przypisy: diabet chrzanów, diabet chrzanów wrocław, dermotan cena ]

0 thoughts on “Klasyczna ilustracje zastosowania motywu ochronnego znajdujemy w bajce o wilku i owcy”

Powiązane tematy z artykułem: dermotan cena diabet chrzanów kolmed tarnów