Skip to content

KRYTERIA ROZPOZNAWCZE

1 rok ago

447 words

J. Rzeczywistym kierunkiem czynności H. J. było stworzenie bardzo nieprzyjemnej atmosfery w zakładzie i poderwanie autorytetu jego następców. Program jego czynności był więc diametralnie sprzeczny z celem będącym treścią motywu, a i skutki – ostateczne usunięcie z pracy, były też nie oczekiwanym przez niego finałem. W przykładzie powyższym widzimy więc nie tylko sprzeczność między sformułowanym celem a sformułowanym programem, ale również i między sformułowanym celem a skutkiem czynności. Ciekawe, że ani jedna, ani druga sprzeczność nie wpłynęły na zmianę stosunku do własnego motywu. Jest to dość typowe dla przystosowania regulowanego za pomocą motywów ochronnych. Interesujące są przy tym związki między typem osobowości a tendencją do korzystania z motywów ochronnych. Sprawa ta nie została jeszcze poddana osobnym badaniom, niemniej jednak praktyka nasuwa hipotezę, że motywy występują w charakterze ochronnym przede wszystkim u osobników ze szczególnie sztywnym i rozbudowanym systemem zasad postępowania. Ich miary, za wąskie i za sztywne w stosunku do zmiennej i bogatej rzeczywistości, uniemożliwiłyby im podejmowanie wielu rodzajów czynności, gdyby nie możliwość stosowania motywów ochronnych. 5. KRYTERIA ROZPOZNAWCZE. MOTYWU OCHRONNEGO Z kolei przystąpimy do przedstawienia cech charakterystycznych motywu ochronnego, dzięki którym można go rozpoznać wśród motywów uważanych za normalne, to jest takich, których program jest dostosowany do sformułowanego celu, i to w takim stopniu, w jakim tylko umożliwia to poziom intelektualny osobnika i jego wiedza o świecie. Na podstawie badań, które przeprowadziłem na pacjentach Miejskiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, udało się wyróżnić trzy zasadnicze kryteria rozpoznawcze. Dwa oparte na analizie samej treści motywu, a jedno na analizie zachowania regulowanego przez taki motyw. A więc po pierwsze – analizując treść różnych motywów ochronnych możemy nieraz stwierdzić, że treść celu w motywie ochronnym po zostaje w logicznej sprzeczności z treścią programu, a osobnik, który informuje nas o swoim motywie, posiada dostatecznie wysoki poziom intelektualny, aby do tego rodzaju sprzeczności nie dopuścić. Na przykład: D. O. 58-letni inżynier, który nie oddaje pensji żonie prowadzącej dom – uzasadnia swoje postępowanie względami wychowawczymi. Mianowicie twierdzi, że żona jego jest niedojrzała społecznie, niezaradna i tylko w ten sposób może on nauczyć ją samodzielności w walce o byt. Oczywiście, D. O. stołuje się poza domem, resztę zaś pieniędzy składa w PKO, gdyż żyje w ciągłym lęku przed bezradnością, gdy pójdzie na emeryturę [więcej w: miesien zebaty przedni, bronchofiberoskopia, niedoczynność tarczycy depresja ]

0 thoughts on “KRYTERIA ROZPOZNAWCZE”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: laboratorium biologiczne[…]

Powiązane tematy z artykułem: bronchofiberoskopia miesien zebaty przedni niedoczynność tarczycy depresja