Skip to content

Latwiej jest dbac o poziom moralny otoczenia niz zachowac swój wlasny profil moralny

1 rok ago

485 words

Łatwiej jest dbać o poziom moralny otoczenia niż zachować swój własny profil moralny. Chodzi tu jednak nie tylko o łatwość lub trudność techniczną. Jak już wspomniano, w wielu przypadkach nieprzystosowania spotykamy się z tym, że uświadomienie tego celu, do którego prowadzi w istocie program działania, zmusiłoby do zmiany tego programu, a na to nieraz człowiek nie może się zgodzić. Matka, która tak bezwzględnie opiekowała się synem, musiałaby zmienić sposób swego działania, gdyby zdała sobie sprawę, że tu już nie chodzi o dobro syna, ale o nią samą, że boi się samotności psychicznej, pustki, jaka by się przed nią otworzyła, gdyby przyjęła do wiadomości, że nie jest już nie- zbędna dla syna. Praca dla syna była przecież sensem jej życia. A co miałby zrobić H. J. , gdyby zdał sobie sprawę, że działanie jego jest nastawione na skompromitowanie nowego kierownictwa? Jest zbyt prawy na to, by nie zmienić wówczas swojego programu działania. Uświadomienie sobie tego, do czego prowadzi ich program czynności, jest wypierane z świadomości tych ludzi jako zbyt nieprzyjemne, niewygodne, a silne napięcia emocjonalne, jakie tego typu czynnościom towarzyszą, wciąż nowe konflikty, urazy utrudniają chłodną analizę sytuacji. Jak widzieliśmy w przypadku owej wdowy i H. J. , skutek ich czynności jest nieraz całkiem niespodziewany. Reakcja otoczenia jest często czynnikiem nowym, nieprzewidzianym przez formułującego dany cel i program osobnika. H. J. zdegradował się społecznie, wdowa pozostała bez syna. Nie to jednak jest głównym tematem tego rozdziału (szerzej o tym będzie mowa w rozdz. II). , Wróciliśmy jeszcze raz do tych osób, alby na ich przykładzie wskazać na trzy pojęcia bardzo istotne dla dalszych naszych rozważań. Pierwsze z nich to cel czynności podany w motywie, cel uświadomiony, który będziemy dalej nazywali prostu celem. Drugie z nich to jest to, na co faktycznie nastawiony jest program działania, który – jak już wiemy może ściśle wynikać z celu podanego w motywie, lub też może być z nim tylko pozornie związany, a nawet i takich związków może nie wykazywać. Unikniemy bardzo niewygodnego terminu cel nieświadomy i będziemy bardziej w zgodzie z faktami gdy użyjemy wówczas terminu kierunek działania. Pamiętamy przy tym, że może on ściśle wiązać się z celem działania i może z nim nie mieć nic wspólnego. Trzecim pojęciem byłby skutek działania, to jest te konsekwencje, do których doprowadziła realizacja działania w określonych warunkach. Skutek działania byłby. więc w takim samym stopniu związany z. motywem jak i z aktualną sytuacją zewnętrzną [patrz też: ból zęba po plombowaniu, ból zęba po plombowaniu Warszawa, mięsień zębaty przedni ]

0 thoughts on “Latwiej jest dbac o poziom moralny otoczenia niz zachowac swój wlasny profil moralny”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu catering dietetyczny Katowice[…]

Powiązane tematy z artykułem: ból zęba po plombowaniu bronchofiberoskopia mięsień zębaty przedni