Skip to content

Oba pnie, boczny i przysrodkowy

2 miesiące ago

139 words

Oba pnie, boczny i przyśrodkowy, łączą się w ostatnim filtrze, jakim są węzły nadobojczykowe, przed ujściem limfy do żyły odpromieniowej (v. cephalica); droga boczna jest większa i obejmuje około 20 węzłów wobec 2 – 3 węzłów rozmieszczonych na przebiegu pnia sutkowego przyśródkowego. Związane z tym jest ciekawe spostrzeżenie, że w 70 % przypadków raka gruczołu piersiowego zajęciu ulega boczna połowa sutka. Operacja doszczętna wyłącza drogi odpływowe limfy z gruczołu piersiowego, następnie wyłącza pień limfatyczny sutkowy boczny aż do wysokości dolnego brzegu obojczyka oraz drogi zbiorcze pnia sutkowego wewnętrznego od ich źródła w obrębie sutka aż od ich przejścia do przestrzeni międzyżebrowych. [więcej w: psycholog gdynia, Psychoterapia leczenie depresji Warszawa, psychiatra poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: psychiatra poznan psycholog gdynia Psychoterapia leczenie depresji Warszawa