Skip to content

Oczywiscie, inaczej ma sie sprawa, gdy mamy do czynienia z ludzmi umyslowo uposledzonymi.

1 rok ago

429 words

D. O. jest starszy od żony o 20 lat. Nikt poza nim nie może uwierzyć, aby tego rodzaju wychowywanie żony mogło odnieść pozytywny skutek. Gdy pacjentowi temu przytaczano przykłady motywów ochronnych o podobnej strukturze, ale podawanych przez innych ludzi, z łatwością odnajdywał zawarty w nich błąd. Tylko co do własnego motywu pozostawał bezkrytyczny. Oczywiście, inaczej ma się sprawa, gdy mamy do czynienia z ludźmi umysłowo upośledzonymi. Gdy debilka zgwałcona przez grupę chuliganów, zapytana przez sędziego, dlaczego nie wzywała pomocy, odpowiada: nie krzyczałam, bo bałam się, że może przyjść milicja, albo osobnik z defektem schizofrenicznym zapytany, dlaczego pisze niewybredne paszkwile na zwierzchników, odpowiada: robię tak, ponieważ porzuciła mnie narzeczona – ich motywy są uzasadnione. Przy tym poziomie sprawności orientacyjnej, czy też przy tego typu zaburzeniach lepsze uzasadnienie, to jest bardziej związane z programem działania, jest obiektywnie niemożliwe i motyw ten nie jest ochronny, ale patologiczny. Można wyróżnić również inny typ motywu ochronnego mianowicie taki, w którym programie jest logicznie sprzeczny z celem, natomiast jest z nim związany tylko częściowo. Jako przykład możemy tu przytoczyć przypadek wspomnianego w poprzednim rozdziale H. J. Analizując jego motyw musimy zgodzić się z tym, że włączenie do programu czynności kontroli posunięć zwierzchników, ma swoje uzasadnienie, to znaczy prowadzi do celu, którym dla H. J. była – jak twierdzi – dbałość o dobro zakładu pracy. W tym celu wydaje się nawet konieczne zabieranie głosu na zebraniach, pisanie petycji, agitowanie załogi, interwencje u władz nadrzędnych, w programie H. J. nie ma, zdawałoby się, nic innego. Jednakże H. J. jako wieloletni administrator powinien był wiedzieć, że sama tylko drobiazgowa kontrola zwierzchników, rozdmuchiwanie wielu szczegółów nie doprowadzi nigdy do postawionego przez niego celu. Tym bardziej, że H. J. nie przedstawiał żadnych pozytywnych propozycji, które mógłby przeciwstawić nowej administracji. Była to krytyka dla krytyki. Tak więc w motywie tego typu wprawdzie cel nie jest logicznie sprzeczny z programem, ale uzasadnia go tylko częściowo. Należy tu zauważyć, że nie mam na myśli omyłek, tj. błędnie wyznaczonego programu, który przy najbliższej okazji zostaje zrewidowany. Chodzi o taki motyw, którego treść nie ulega zmianom, mimo że praktyka wykazuje w sposób nieraz bardzo dotkliwy jego nierealność. Ten typ motywu ochronnego szczególnie wyraźnie występuje u pieniaczy, których zaburzenie w przystosowaniu jest pochodzenia reaktywnego [podobne: kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania, dermatolog swarzędz nfz, zespół de quervaina ]

0 thoughts on “Oczywiscie, inaczej ma sie sprawa, gdy mamy do czynienia z ludzmi umyslowo uposledzonymi.”

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog swarzędz nfz kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania zespół de quervaina