Skip to content

polaczenia róznych metod leczniczych raka piersi

1 rok ago

118 words

Jeżeli spróbujemy zestawić poglądy doby obecnej na celowość połączenia różnych metod leczniczych raka piersi, mianowicie na naświetlenie wstępne, operację, wytrzebienie, leczenie hormonalne, naświetlania pooperacyjne, możemy powiedzieć, że dodatnie i ujemne strony tych metod nie są oceniane zgodnie. Wiele przemawia za tym, że leczenie łączne wymienionymi metodami stanowi pewien, acz niewielki postęp, a łączenie metod jest uzasadnione przede wszystkim w przypadkach niepomyślnych pod względem rokowania, do których należy zaliczyć od razu wszystkie przypadki grupy III, a prócz tego przypadki grupy II, w których znajdujemy więcej niż 3 – 4 twarde węzły w dole pachowym. [przypisy: parens rzeszów, kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania poznań, kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania ]

0 thoughts on “polaczenia róznych metod leczniczych raka piersi”

Powiązane tematy z artykułem: dół nadobojczykowy kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania parens rzeszów