Skip to content

Praca w stalym napieciu, nieraz po 15 godzin bez przerwy

1 rok ago

471 words

Obuchowski, 1959), wykazując, jak dużą rolę w powstawaniu nerwicy odgrywa niezdolność do zmiany motywu związanego ze zbyt wysokimi aspiracjami. K. R. , mężczyzna, lat 50, spokojny, pracowity. W dzieciństwie jednak nie wyróżniał się ani dodatnio, ani ujemnie. Szkołę skończył z wynikami przeciętnymi. Jako młody chłopiec podjął pracę na kolei, po 11 latach zaczął awansować, aż w końcu po 20 latach dostał się na stanowisko w bezpieczeństwie ruchu. Było to stanowisko kierownicze, odpowiedzialne, takie z prokuratorem na karku. Praca w stałym napięciu, nieraz po 15 godzin bez przerwy. Ogromnie go to męczyło, często chorował, ale nigdy nie przyszło mu do głowy, aby wycofać się z tej funkcji. Nerwy jednak coraz częściej zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Każdy telefon mógł Oznaczać nieszczęście. Gdy w okolicy wydarzyła się katastrofa kolejowa, pojawiły się ostre lęki. Akurat w tym czasie warunki materialne nałożyły mu się w ten sposób, że został właścicielem domku z ogródkiem i pasieką. Pojawiła się możliwość spokojnej pracy przy pszczołach, pracy, o jakiej niegdyś marzył. Nie mógł się już jednak na to zdecydować. Pojawił się nowy konflikt nie tylko między wymaganiami pracy a jego wytrzymałością nerwową, ale też między jego aspiracjami do utrzymania się na stanowisku, którego dorabiał się tyle lat, a pragnieniem odejścia do cichej i najlepiej odpowiadającej jego osobowości pracy w pasiece. Wkrótce poza lękami przed niepomyślnym telefonem pojawiły się nowe objawy chorobowe, które całkowicie uniemożliwiły pracę i zmusiły go do dłuższej kuracji. K. R. ma jednak nadzieję, że po powrocie do zdrowia będzie mógł w dalszym ciągu pracować na poprzednim stanowisku. Psychoterapia typu perswazyjnego nie odniosła żadnego skutku. K. R. zgadza się ze wszystkimi argumentami, niemniej jednak pozostaje przy swoim stanowisku. Twierdzi, że jest już za stary, aby zmieniać swoje życie. Rozumie, że praca, którą wykonywał, była nie na jego nerwy, ale wytrzymał tyle lat, to i wytrzyma do emerytury. Przykład ten ilustruje jedną z naj częstszych sytuacji, z jaką spotyka się psychoterapeuta – pacjent z jakiegoś powodu nie może zgodzić się na zaaprobowanie motywu, który mógłby wyprowadzić go ze stanu nieprzystosowania. Należy jeszcze wspomnieć o jednej z bardzo istotnych właściwości motywu. Przedstawię ją na przykładzie dzieci niedorozwiniętych umysłowo. Wiadomo z opisów klinicznych, że działalność tych dzieci jest słabo ukierunkowana, są one niewytrwałe w pracy i niezdolne do długofalowych konstruktywnych czynności. Ciekawe światło na ten problem rzucają doświadczenia jednej z radzieckich szkół dla niedorozwiniętych umysłowo (B [podobne: mięsień zębaty przedni, jak przerwać ciąg alkoholowy, miesien zebaty przedni ]

0 thoughts on “Praca w stalym napieciu, nieraz po 15 godzin bez przerwy”

Powiązane tematy z artykułem: jak przerwać ciąg alkoholowy miesien zebaty przedni mięsień zębaty przedni