Skip to content

Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa u dzieci z refluksem powściągliwym AD 5

1 rok ago

413 words

Wpływ profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej na ryzyko gorączkowego lub objawowego ZUM. Przedstawiono wskaźniki ryzyka (prostokąty) i 95% przedziały ufności (linie poziome) dla pierwszego nawracającego gorączkowego lub objawowego ZUM ogółem oraz dla podgrup. Wartości P są oparte na testach Walda dla interakcji podgrup z przypisaniem do grupy badawczej. Współczynniki ryzyka mniejsze niż 1,00 wskazują, że ryzyko nawracającego gorączkowego lub objawowego ZUM było mniejsze wśród dzieci losowo przydzielonych do profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej niż wśród osób przypisywanych placebo. BBD oznacza dysfunkcję pęcherza i jelit.
W trakcie badania 111 dzieci miało 171 nawrotów infekcji dróg moczowych (Tabela 2 i Tabela Z 111 pierwszych nawrotów 80 (72,1%) było gorączkowych; Pierwsze 2 nawroty miały miejsce po 24 miesiącach, ale przed wizytą wyjazdową. Ryzyko wystąpienia nawrotu gorączkowego lub objawowego zmniejszyło się o połowę u dzieci, które otrzymały profilaktykę w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo, a różnica między tymi dwiema grupami stopniowo się powiększała (współczynnik ryzyka, 0,50; przedział ufności 95% [CI], 0,34 do 0,74) (ryc. 2 i ryc. 3). Przerwa między naborem a 10% częstością nawrotu wynosiła 336 dni w grupie profilaktycznej i 106 dni w grupie placebo. Osiem dzieci (95% CI, 5 do 16) musiałoby być leczonych przez 2 lata, aby zapobiec jednemu przypadkowi gorączkowego lub objawowego zakażenia dróg moczowych.
W naszej podstawowej analizie zamiaru leczenia z założeniem, że dzieci z brakującymi wynikami pierwotnego wyniku miały zdarzenie, znacznie mniejszy odsetek dzieci, które otrzymywały profilaktykę, w porównaniu z tymi, które otrzymywały placebo, miał nawrót gorączkowy lub objawowy ( 25,5% vs. 37,4%, względne ryzyko 0,68; 95% CI, 0,53 do 0,87) (tabela 2). Podobne wyniki uzyskano z analiz wrażliwości, które obejmowały dzieci z brakującymi danymi wynikowymi, ale zakładały, że nie wystąpiły żadne zdarzenie (12,8% vs. 25,4%, ryzyko względne, 0,55, 95% CI, 0,38 do 0,78) oraz że pominięto dzieci, u których pierwotne brak danych (14,8% vs. 27,4%, względne ryzyko 0,54; 95% CI, 0,38 do 0,77). Odsetek dzieci spełniających kryteria niepowodzenia leczenia w grupie placebo był prawie dwukrotnie większy w grupie z profilaktyką (9,6% vs. 5,0%, P = 0,035). W oddzielnych modelach Cox efekt grupy badawczej pozostał niezmieniony po kontroli pod kątem wieku, czy wskaźnik infekcji dróg moczowych był pierwszym lub drugim epizodem dziecka, stopniem refleksu nerkowego oraz obecnością lub brakiem wyjściowego bliznowacenia nerek (Tabela
Nerwowe blizny
Jak podano wcześniej, 12 w sumie 98 z 582 wyjściowych skanów uzyskano mniej niż 31 dni po infekcji wskaźnikowej (16,8%), a 484 uzyskano między 31 a 112 dniem po infekcji wskaźnikowej (83,2%).
[podobne: tabletki antykoncepcyjne belara, carcinoma planoepitheliale, ból zęba po plombowaniu ]

0 thoughts on “Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa u dzieci z refluksem powściągliwym AD 5”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Oprogramowanie dla stomatologii[…]

Powiązane tematy z artykułem: ból zęba po plombowaniu carcinoma planoepitheliale tabletki antykoncepcyjne belara