Skip to content

przyspieszone objawy ogniskowe korowe

1 rok ago

158 words

W okresie IV objawy oponowe dominują w obrazie klinicznym i utrudniają rozpoznanie ropnia. Ale w okresie III (ujawnienia objawów) mogą być trudności rozpoznawcze zwłaszcza w przypadkach ropni mózgowych przebiegających razem z innymi powikłaniami wewnątrzczaszkowymi. W różnicowym rozpoznaniu między ropniem mózgu i. zapaleniem opon mózgowych, pomocne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego kilkakrotnie pobieranego (zjawisko rozszczepienia objawów). Za zapaleniem opon przemawia burzliwy i szybki przebieg, wysoka ciepłota i tętno przeważnie przyspieszone objawy ogniskowe korowe w przebiegu zapalenia opon są niestałe co do nasilenia i prędzej się cofają niż w ropniu mózgu. O wiele trudniej różnicować z gruźliczym zapaleniem opon li dzieci, gdyż i ciepłota, i tętno podobnie się zachowują jak vi ropniu mózgu. Znaczne wahania w natężeniu objawów ogniskowych, ich okresowe cofanie się zupełne i charakterystyczne zmiany płynu mózgowo-rdzeniowego przemawiają za gruźliczym zapaleniem opon. [patrz też: diabet chrzanów kielce, diabet chrzanów, niedoczynność tarczycy depresja ]

0 thoughts on “przyspieszone objawy ogniskowe korowe”

Powiązane tematy z artykułem: diabet chrzanów niedoczynność tarczycy depresja parens rzeszów