Skip to content

Randomizowana próba acetylocysteiny w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 2

1 rok ago

428 words

Po krótkim okresie przerwy w modyfikacji protokołu i zatwierdzeniu przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego, pacjenci nadal byli rekrutowani do grupy acetylocysteiny i grupy placebo i byli obserwowani przez wcześniej określony czas trwania 60 tygodni. Tutaj przedstawiamy wyniki badania w dwóch grupach. Metody
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez komitet sterujący Idiopatycznej Sieci Badań Klinicznych Chorób Błony śluzowej (IPFnet) i zostało przeprowadzone w 25 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. (Kompletny wykaz witryn IPFnet znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie: oryginalny protokół badań wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami, a plan analizy statystycznej można również znaleźć na stronie.) Niezależny komitet ds. Przeglądu protokołów, mianowany przez NHLBI, dokonał przeglądu i zatwierdził protokół dotyczący wartości naukowej. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa powołana przez NHLBI oraz wszystkie komisje lokalne ds. Weryfikacji instytucjonalnej zatwierdziły protokół i wszystkie poprawki. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa spotykała się wiele razy w roku w celu przeglądu danych pod kątem bezpieczeństwa i ogólnego postępu prób.
Instytut Duke Clinical Research Institute służył jako centrum koordynujące dane, a komitet sterujący IPFnet nadzorował wszystkie aspekty prowadzenia badania. Komitet protokolarny PANTHER-IPF (podkomitet komitetu sterującego IPFnet) opracował projekt i koncepcję badania i zatwierdził plan analizy statystycznej; komitet sterujący IPFnet miał pełny dostęp do wszystkich danych. Komitet piszący napisał pierwszą wersję manuskryptu, a komitet sterujący dokonał kolejnych poprawek. Zambon, który dostarczył acetylocysteinę i pasujące do niej placebo użyte w badaniu, przejrzał i dostarczył komentarze do projektu rękopisu przed przesłaniem do publikacji; wprowadzono niewielkie zmiany. Wszyscy autorzy ponoszą odpowiedzialność za ogólną treść i integralność artykułu.
Badaj pacjentów
Kryteria włączenia zostały wcześniej opisane.4 Pacjenci w wieku od 35 do 85 lat, którzy mieli idiopatyczne zwłóknienie płuc, byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli mieli łagodne do umiarkowanego upośledzenie czynności płuc, które zostało określone jako wymuszone pojemność (FVC) 50% lub więcej przewidywanej wartości i zdolność dyfundowania tlenku węgla 30% lub więcej wartości przewidywanej. Wszyscy pacjenci byli zobowiązani do spełnienia zmodyfikowanych kryteriów American Thoracic Society, European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society i Latin American Thoracic Association w celu rozpoznania idiopatycznego zwłóknienia płuc 1,5, które określono na podstawie obliczeń o wysokiej rozdzielczości. tomografii (HRCT) lub biopsji
[podobne: dermotan cena, mięsień zębaty przedni, psychiatra poznań ]

0 thoughts on “Randomizowana próba acetylocysteiny w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: dermotan cena leczenie falą uderzeniową mięsień zębaty przedni