Skip to content

Randomizowana próba acetylocysteiny w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 6

1 rok ago

387 words

Po 30 tygodniach 93,3% pacjentów w grupie acetylocysteiny i 91,7% w grupie placebo zgłosiło przyjmowanie ponad 80% zalecanych dawek badanego leku. Podobnie, po 60 tygodniach, 90,4% w grupie acetylocysteiny i 94,4% w grupie placebo zgłosiło przyjmowanie ponad 80% zalecanych dawek badanego leku. Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w kluczowych pomiarach wyników na 60 tygodni. Rycina 2. Ryc. 2. Zmiany od linii bazowej w analizach FVC i podgrupach przed i po alarmie klinicznym. Panel A pokazuje zmiany w FVC od linii podstawowej w grupie acetylocysteiny i grupie placebo. To dwu-grupowe badanie było kontynuacją trzygrupowego badania PANTHER-IPF, które zostało zakończone przez Narodowy Instytut Krążenia, Płuc i Krwi 14 października 2011 r., Po stwierdzeniu obaw dotyczących bezpieczeństwa stosowania trójlekowego połączenia prednizonu azatioprynę i acetylocysteinę. W tym czasie wydano ostrzeżenie kliniczne. Panel B pokazuje statystyki t dla zmiennych wynikowych dla pacjentów zapisanych przed wydaniem ostrzeżenia klinicznego i po wydaniu ostrzeżenia klinicznego. Statystyka t odnosi się do różnicy leczenia w modelu liniowym. Statystyka t większa niż 2 faworyzuje grupę acetylocysteinową, a statystyka t mniejsza niż -2 faworyzuje grupę placebo. AUC oznacza obszar pod krzywą, kompozytowy indeks fizjologiczny CPI, zdolność dyfundowania tlenku węgla DLCO, ICECAP Badanie Eksperymentów Wyboru dla Preferencji Osoby Starszej Instrument Zdolności, St. George s Respiratory Questionnaire, SF-36 Wyniki Lekarskie 36-Item Short -Form Health Survey i UCSD SOBQ University of California w San Diego Shortness of Breath Questionnaire.
Nie było istotnej różnicy w zmianie FVC po 60 tygodniach między grupą acetylocysteiny a grupą placebo (-0,18 litrów i -0,19 litra, odpowiednio, P = 0,77) (tabela 2 i figura 2A, i ryc. S1 w uzupełnieniu Dodatek). Podobnie, analiza wrażliwości przeprowadzona na podstawie wyników najgorszej rangi nie wykazała dowodów na efekt leczenia, gdy zmiany odsetka przewidywanego FVC zostały podzielone na różne kategorie i gdy brakujące dane zostały przypisane do najgorszej rangi (Tabela Nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego w wcześniej określonych podgrupach.
Wtórne wyniki pomiaru
Nie było istotnych różnic między grupą acetylocysteinową a grupą placebo w odniesieniu do większości wcześniej określonych drugorzędowych punktów końcowych (tabela 2), w tym do zdolności dyfuzji tlenku węgla (ryc. S2A w dodatku uzupełniającym)
[więcej w: leczenie falą uderzeniową, dermatolog swarzędz nfz, psychiatra poznań ]

0 thoughts on “Randomizowana próba acetylocysteiny w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog swarzędz nfz leczenie falą uderzeniową