Skip to content

Rola -motywu w tej regulacji polegala na tym, ze za kazdym razem stanowil on utrwalone w pamieci sformulowanie programu i celu danego dzialania.

1 rok ago

459 words

Zmienia, więc swój stosunek do niego na wrogi. Gdy i to nie daje rezultatu, zaczyna X unikać. Tym trzem rodzajom czynności mogłyby odpowiadać trzy motywy: 1. Aby nie wpaść w kłopoty, muszę okazywać serdeczność w stosunku do X; 2. Aby nie wpaść w kłopoty, muszę okazywać niechęć w stosunku do X; 3. Aby nie wpaść w kłopoty, muszę unikać X. Zmiana w treści pierwszego i drugiego motywu nastąpiła w wyniku oceny sytuacji wywołanej przez realizację zawartego w nich programu. Zmiana ta była przejawem regulacji stosunku Jana do X. Rola -motywu w tej regulacji polegała na tym, że za każdym razem stanowił on utrwalone w pamięci sformułowanie programu i celu danego działania. Program ten przez odpowiedni dobór środków zapewniał utrzymanie określonego kierunku działania. Jan uświadamiając go sobie w trakcie realizacji czynności, mógł stale kontrolować jej przebieg. Jeśli więc w okresie kierowania się motywem 1. Jan zostanie obrażony przez X, wówczas trzymając się ustalonego programu będzie wdawał, że niczego nie zauważył, i nadal będzie odnosić się do X serdecznie. Cel działania pozwalał na rewidowanie programu z punktu widzenia efektów, jakie daje jego realizacja. Gdy Jan stwierdził, że serdeczny stosunek do X, który miał zapewnić uniknięcie kłopotów, powoduje kłopoty, wówczas zmienia program na inny, jego zdaniem właściwszy. Tak, więc sformułowanie motywu utrwalone w pamięci wpływa na tok czynności wytyczając jej program i umożliwiając kontrolę jej efektów z punktu widzenia pożądanego celu. Jak można sądzić na podstawie powyższego – rola motywu w procesie regulacji czynności polega na tym, że stanowi on czynnik sterujący czynnością, tak jak szlak wyznaczony na mapie nadaje kierunek wędrowcowi, decydując o tym, czy pójdzie on w lewo, czy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, lub jak odpowiednio podziurkowana taśma włożona do regulatora automatycznej tokarki steruje kolejnością i jakością dokonywanych przez nią operacji, tak, że będą one zgodne z utrwalonym w układzie dziurek programem. Kontrolującą funkcję motywu można by przedstawić obrazowo na przykładzie lamp kontrolnych, które zapalają się wówczas, gdy przewidziany w programie proces nie prowadzi do zamierzonych skutków. Fakt, że sformułowana i zapamiętana treść celu może odgrywać rolę probierza kontrolnego, w stosunku do efektu realizowanej czynności, stanowiąc jeden z niezbędnych warunków świadomej regulacji działania, nie budzi zastrzeżeń tak z potocznego, jak i fachowego punktu widzenia. Jest to w procesie regulacji tylko pojęciowy model sytuacji pożądanej, z którym porównuje się informacje o rzeczywistym stanie sytuacji [przypisy: tabletki antykoncepcyjne belara, zabieg fala uderzeniowa, niedomykalność zastawki trójdzielnej ]

0 thoughts on “Rola -motywu w tej regulacji polegala na tym, ze za kazdym razem stanowil on utrwalone w pamieci sformulowanie programu i celu danego dzialania.”

Powiązane tematy z artykułem: niedomykalność zastawki trójdzielnej tabletki antykoncepcyjne belara zabieg fala uderzeniowa