Skip to content

Rozpoznanie róznicowe miedzy ropniem mózgu i ropniem mózdzku

1 rok ago

119 words

Ostatecznie o wyłączeniu ropnia może zadecydować nakłucie płata skroniowego lub móżdżku. Rozpoznanie ropnia bez ropnia potwierdza zawsze pomyślne zejście schorzenia i ustępowanie stopniowe objawów ogniskowych (afazji amnestycznej, adiadochokinezy, porażeń, zaburzeń czucia itd. ), Niełatwe może być odróżnienie ropnia mózgu od surowiczego zapalenia opon i mózgu (rneningoencephalitis serosa). W tym ostatnim schorzeniu objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego są o wiele silniej wyrażone niż w ropniu mózgu. Zwłaszcza tarcza zastoinowa z szybkim pogarszaniem się wzroku i uszkodzenia nerwów czaszkowych przemawiają za surowiczym zapaleniem opon. Rozpoznanie różnicowe między ropniem mózgu i ropniem móżdżku najczęściej nie nastręcza trudności. [więcej w: mederi malbork, leczenie falą uderzeniową, zabieg fala uderzeniowa ]

0 thoughts on “Rozpoznanie róznicowe miedzy ropniem mózgu i ropniem mózdzku”

Powiązane tematy z artykułem: leczenie falą uderzeniową mederi malbork zabieg fala uderzeniowa