Skip to content

Rozpoznawanie róznicowe miedzy ropniem usznopochodnym mózgu i guzem mózgu

1 rok ago

134 words

Za ropniem płata skroniowego przemawiają afazja i objawy równoległe, jak aleksja, agrafia, hernianopsja, objawy z torebki wewnętrznej (skrzyżowane niedowłady), za ropniem – móżdżku zaburzenia równowagi, oczopląs charakterystyczny w stronę chorego ucha, adiadoęhokineza, zaburzenia przy próbie wskazywania i próbie palec -nos sztywność karku; częste wymioty, przymusowe ustawienie głowy i gałek ocznych w stronę zdrową, artykulacyjne zaburzenia mowy, zaburzenia połykania i oddychania. Rozpoznawanie różnicowe między ropniem usznopochodnym mózgu i guzem mózgu należy do trudnych zadań stojących przed otologiem w przypadku chorego z objawami mózgowymi i ropotokiem usznym. W przypadkach guzów stan ogólny chorego jest lepszy. Początkowe objawy choroby nie wykazują cech zapalnych. Schorzenia są mniej burzliwe, chorzy nie gorączkują. [patrz też: mięsień zębaty przedni, zabieg fala uderzeniowa, diabet chrzanów ]

0 thoughts on “Rozpoznawanie róznicowe miedzy ropniem usznopochodnym mózgu i guzem mózgu”

Powiązane tematy z artykułem: diabet chrzanów mięsień zębaty przedni zabieg fala uderzeniowa