Skip to content

Skóre odpreparowujemy ze wszystkich stron

1 rok ago

143 words

Skórę odpreparowujemy ze wszystkich stron na szerokość 3 – 4 palców, w górze aż do obojczyka, a przyśrodkowo – do mostka. Płaty skórne powinny być bardzo cienkie i pozbawione tkanki tłuszczowej, która może zawierać naczynia limfatyczne nacieczone komórkami rakowymi; pozostałą dośrodkowo tkankę tłuszczową usuwamy potem razem z sutkiem. Teraz możemy przeciąć drogi odpływowe limfy w obrębie dołu pachowego albo najpierw usunąć sutek wraz z mięśniami, a dopiero potem opróżnić dół pachowy. Pierwszy sposób wydaje się pewniejszy, ponieważ istnieje możliwość, że żyły odprowadzające zawierają czopy komórek rakowych, które mogą zostać uruchomione podczas wycinania piersi i uniesione przez prąd krwi do krążenia ogólnego; większość kobiet ginie nie wskutek wznowy miejscowej (tylko 10%), a wskutek przerzutów odległych. [hasła pokrewne: diabet chrzanów, zabieg fala uderzeniowa, carcinoma planoepitheliale ]

0 thoughts on “Skóre odpreparowujemy ze wszystkich stron”

Powiązane tematy z artykułem: carcinoma planoepitheliale diabet chrzanów zabieg fala uderzeniowa