Skip to content
1 rok ago

267 words

. Układ nerwowy Rola: układu nerwowego jako czynnika wewnątrzpochodnego, wpływającego na przemianę komórki normalnej w nowotworową, nie jest jeszcze wyjaśniona. Wiadomo, że w rakach nie ma nerwów, można by więc sądzić, że obecność nerwów hamuje rozwój raka. Z doświadczeń wynika, że przecięcie -nerwu usznego zatrzymuje wzrost raka doświadczalnego na uchu królika, natomiast po odroście tego nerwu nowotwór rośnie na nowo. Przecięcie nerwu współczulnego – wywołuje znaczny rozrost nowotworu, co daje powód do – twierdzenia, że zrównoważony układ wegetatywny ma zdolność wytwarzania- bodźców, zatrzymujących rozwój nowotworów. Można jednak zjawisko to wiązać ze zmianą w grze naczyniowej, zwichniętej na drodze nerwowej, Występuje wtedy bądź lepsze, bądź gorsze odżywianie nowo- tworu. W każdym razie -z doświadczeń tych, jak również z doświadczeń s pilokarpiną, która zatrzymuje wzrost raka, nie można wysnuć daleko, idących wniosków. Niektórzy twierdzą, że dziedziczny niepełnowartościowy układ nerwowy, zwłaszcza zwiększone napięcie układu cholinergicznego jest czynnikiem, sprzyjając m powstawaniu nowotworów złośliwych. Chorzy na robią się wrażliwi na działanie adrenaliny. Wiemy jednak, że układ wegetatywny reguluje różne czynności ustroju i jego fizyczny i chemiczny stan. Zwichnięcie równowagi fizyko-chemicznych przemian ustroju przez nieprawidłową czynność układu wegetatywnego może zatem być również jednym z czynników, warunkujących skłonność do powstawania nowotworu oraz rozrostu nowotworu czy to bezpośrednio, czy pośrednio przez układ hormonalny. [więcej w: kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania, niedomykalność zastawki trójdzielnej, mederi malbork ]

0 thoughts on “Uklad nerwowy”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania mederi malbork niedomykalność zastawki trójdzielnej