Skip to content

W praktyce jednak nie zawsze spotykamy sie z tak skonstruowanym motywem

1 rok ago

454 words

W praktyce jednak nie zawsze spotykamy się z tak skonstruowanym motywem. Szczególnie przy analizie motywów podawanych przez osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe można często zauważyć, że program zawarty w motywie nie może zapewnić realizacji podanego w tymże motywie celu. Mało tego – jest on nieraz z realizacją tego celu sprzeczny. Przy tym poziom inteligencji osoby kierującej się tym motywem w najmniejszym stopniu nie uzasadnia takich niekonsekwencji. Można tu przytoczyć przykład ucznia, który na 4 miesiące przed maturą stara się o roczny urlop, aby w tym czasie mógł pogłębić swoje wiadomości z przedmiotów, które zostały potraktowane w programie zbyt powierzchownie: mężczyznę w średnim wieku, który unika kobiet, gdyż czeka na r prawdziwą miłość, alkoholika, który pije, aby zapomnieć o kłopotach spowodowanych właśnie przez jego skłonność do kieliszka. Spotykając się z takimi wypadkami stawiamy często pytanie – czyżby ci ludzie nie znali istotnych powodów swojego działania? Przecież są one jasne. Już pobieżne zapoznanie się z wynikami badań psychologicznych tych osób wykazuje, że uczeń, zdolny chłopiec, ale cierpiący na nerwicę, ma lęk przed niepowodzeniem i chciałby jak naj dalej odsunąć zmorę egzaminu maturalnego. Stary kawaler czekający na prawdziwą miłość niegdyś, za młodych lat, skompromitował się (jego zdaniem) w oczach pewnej kobiety, która wykorzystując jego naiwność i niedoświadczenie zabawiła się jego kosztem. Teraz boi się okazania inicjatywy. Alkoholik – jak dowiadujemy się – człowiek słaby, z silnym kompleksem różnicy, pracując pewien czas jako kontroler powiatowy nie umiał obronić się przed namowami otoczenia, które schlebiało mu i podsuwało coraz to nowe okazje do pijaństwa. W końcu zdegradowano go za alkoholizm, a nałóg pozostał. Po co oni siebie oszukują, aprobując w motywie fałszywe cele? Mądrość ludowa mówi, że człowiek tylko wówczas spogląda chętnie prawdzie w oczy, gdy jest ona przyjemna. W tym wypadku rzeczywiście otwarte postawienie sprawy, powiedzenie sobie prawdy byłoby dla tych osób nieprzyjemne. Mało tego zobowiązywałoby je do rezygnacji z obecnego programu czynności. Podstawienie w motywie fałszywego celu przy zachowaniu starego programu pozwalało im na kontynuowanie takiej czynności, do której mieli największą skłonność. Uczeń miał wprawdzie pozorne tylko, ale bądź co bądź jakieś podstawy do starania się o urlop. Nieśmiały mężczyzna mógł czuć się dumny ~ własnych wyrzeczeń. Alkoholik miał uzasadnienie dla zalewania robaka. Podsunięcie fałszywego celu miało więc zasadnicze znaczenie dla kontynuowania realizacji ich programu [patrz też: niedoczynność tarczycy depresja, zabieg fala uderzeniowa, kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania ]

0 thoughts on “W praktyce jednak nie zawsze spotykamy sie z tak skonstruowanym motywem”

Powiązane tematy z artykułem: kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania niedoczynność tarczycy depresja zabieg fala uderzeniowa