Skip to content

Warianty DENND1B związane z astmą u dzieci

1 rok ago

515 words

Astma jest złożoną chorobą, która ma przyczyny genetyczne i środowiskowe. Czynniki genetyczne związane z podatnością na astmę pozostają w dużej mierze nieznane. Metody
Przeprowadziliśmy badanie asocjacji genomu z udziałem dzieci chorych na astmę. Próbka obejmowała 793 dzieci z Europy Północnej pochodzenia europejskiego z uporczywą astmą, które wymagały codziennego wziewnego leczenia glikokortykosteroidami, a kontrole w 1988 roku były zgodne (zestaw do odkrycia). Zbadaliśmy również związek genomewidu w niezależnej kohorcie 917 osób o europejskim pochodzeniu, którzy mieli astmę i 1546 dopasowanych kontroli (zestaw replikacyjny). Na koniec przetestowaliśmy powiązanie między 20 polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP) na chromosomie 1q31 i astmą u 1667 dzieci z Afryki Północnej pochodzenia afrykańskiego, które miały astmę i 2045 kontrole zgodne z przodkami.
Wyniki
W naszej metaanalizie wszystkich próbek od osób o europejskim pochodzeniu, zaobserwowaliśmy powiązanie, ze znaczeniem genomu, między astmą i SNP w poprzednio opisanym locus na 17q21 i dodatkowych ośmiu SNPs w nowym locus na 1q31. SNP najsilniej związane z astmą było rs2786098 (P = 8,5 × 10-9). Zaobserwowaliśmy replikację związku astmy z SNP rs2786098 w niezależnej serii osób o europejskim pochodzeniu (połączony P = 9,3 × 10-11). Alternatywny allel każdego z ośmiu SNP na chromosomie 1q31 był silnie związany z astmą u dzieci pochodzenia afrykańskiego (P = 1,6 × 10-13 dla porównania we wszystkich próbkach). Locus 1q31 zawiera DENND1B, gen wyrażany przez komórki naturalnych zabójców i komórki dendrytyczne. Oczekuje się, że białko DENND1B będzie oddziaływać z receptorem czynnika martwicy nowotworu ..
Wnioski
Zidentyfikowaliśmy locus zawierający DENND1B na chromosomie 1q31.3, który jest związany z podatnością na astmę.
Wprowadzenie
Astma jest heterogenną i wieloczynnikową chorobą objawiającą się epizodami świszczącego oddechu, kaszlu i duszności. Zarówno badania rodzinne, jak i bliźniacze wskazują, że astma jest złożonym zaburzeniem genetycznym.1 Wiadomo również, że wiele czynników genetycznych i środowiskowych moduluje kliniczną ekspresję choroby i związanych z nią fenotypów – nadreaktywność oskrzeli, atopię i podwyższone IgE.2,3. Badanie stowarzyszenia genomowego wykazało, że locus 17q12-q21, z genem ORM1-podobnym 3 (ORMDL3), jest związany z astmą, a ryzyko populacyjne jest małe. Dlatego wydaje się mało prawdopodobne, że istnieją powszechne warianty o dużym wpływie na astmę4. Jednak ponieważ do tej pory wyjaśniono jedynie niewielką część dziedziczności choroby, wydaje się prawdopodobne, że dodatkowe częste warianty związane z niewielkim lub małym ryzykiem pozostaną. do odkrycia.
Fakt, że do tej pory tylko jedno pojedyncze miejsce wiązało się z predyspozycją do astmy ze względu na związek ze społe- czeństwem4, sugeruje, że wykrycie dodatkowych loci zależy od genotypowania zarówno próbek znacznie większych niż te uprzednio genotypowane, jak i próbek, które są wzbogacone w chorobę genetyczną poprzez włączenie. osób dotkniętych chorobą, które były młode w momencie wystąpienia astmy lub które cierpiały na ciężką chorobę. Wiek początku jest jednym z najłatwiej zdefiniowanych fenotypów astmy
[przypisy: tabletki antykoncepcyjne belara, niedoczynność tarczycy depresja, niedomykalność zastawki trójdzielnej ]

0 thoughts on “Warianty DENND1B związane z astmą u dzieci”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczki dla dzieci[…]

Powiązane tematy z artykułem: niedoczynność tarczycy depresja niedomykalność zastawki trójdzielnej tabletki antykoncepcyjne belara