Skip to content

Wiecej sprzeciwów napotka twierdzenie o sterujacej roli programu dzialania sformulowanego w motywie

1 rok ago

425 words

Więcej sprzeciwów napotka twierdzenie o sterującej roli programu działania sformułowanego w motywie. Pada pytanie: jak to jakaś treść może sterować czynnością? Stawiający to pytanie zakładają, że sterowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy jeden przedmiot materialny wpływa na drugi przedmiot poprzez pewien wkład energii. Na przykład człowiek jadący na rowerze porusza kierownicą wysiłkiem swoich mięśni. Istnieje jednak jeszcze inne, szersze pojęcie sterowania, przyjmujące, że sterowanie to przekazywanie informacji mających dać w wyniku zamierzone zmiany sytuacyjne (H. Grenlewski. 1959, s. 54). Sposób, w jaki następuje przekazywanie informacji, jest z punktu widzenia tej definicji nieistotny, zapamiętana treść motywu jest niewątpliwie pewnym zbiorem informacji i wpływa na działanie, stąd twierdzenie, że może on sterować działaniem człowieka jest równie prawdziwe jak twierdzenie, że taśma perforowana włożona w obwód impulsów poruszających automat steruje zachodzącymi w nim procesami produkcji. Tyle uwag wyjaśniających. Oczywiście, sam problem roli motywów w procesie regulacji łączy się ze znacznie szerszym zagadnieniem, wkraczającym w dziedzinę teorii przekazywania informacji i wymaga odrębnego potraktowania. W tym miejscu zostaje on jedynie o tyle zarysowany, o ile jest to konieczne dla naszych celów. Dalsza część tego podrozdziału zostanie poświęcona zaburzeniom przystosowania, które zilustrują, jak w praktyce przedstawia się znaczenie kontrolującej i sterującej funkcji motywu w procesie regulacji czynności ludzkich. Zwróćmy na przykład uwagę na to, jak dużą rolę w psychoterapii odgrywa podsunięcie pacjentowi odpowiedniego motywu. Gdy psychoterapeuta przekonuje pacjenta, że dalsze nierozmawianie z żoną nie wpłynie na polepszenie sytuacji, a odwrotnie – szczera rozmowa i kilka kwiatków rozładuje wiele konfliktów i zaakcentuje jego dojrzałość społeczną – stara się mu poddać taki motyw, który pozwoliłby pacjentowi, wyjść z zamkniętego koła wzajemnych żalów małżeńskich i fałszywych ambicji. Pozostając przy zaburzeniach przystosowania, warto w tym miejscu zauważyć, że w sytuacjach konfliktowych nieraz spotykamy się z dużymi trudnościami w sformułowaniu motywu. Napięcie nerwowe, drażniące otoczenie, świadomość, że nie ma zdecydowanie dobrego rozwiązania, prowadzą do rezygnacji z zapanowania nad sytuacją i do poddania się biernie naporowi zdarzeń. W takich wypadkach wszelkie interwencje z zewnątrz są przyjmowane nieufnie. Zdaje wówczas świetnie egzamin pozornie mało sensowny typ psychoterapii, zwanej po angielsku client-cen- tered therapy (C, R [przypisy: mięsień zębaty przedni, zabieg fala uderzeniowa, leczenie falą uderzeniową ]

0 thoughts on “Wiecej sprzeciwów napotka twierdzenie o sterujacej roli programu dzialania sformulowanego w motywie”

  1. Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

Powiązane tematy z artykułem: leczenie falą uderzeniową mięsień zębaty przedni zabieg fala uderzeniowa