Skip to content

Wypytujac pacjenta o uzasadnienie róznych jego czynnosci wychwytywal te, których uzasadnienie bylo nieprzekonywajace

1 rok ago

425 words

Można by powiedzieć, że ochraniało ich kierunek działania, że gdyby nie do- konali tej operacji, nie mogliby swego programu realizować. O ile ktoś prowadził psychoterapię typu perswazyjnego, sam mógł wielokrotnie doświadczyć, jak skądinąd bardzo inteligentni ludzie, krytyczni, rozsądni, wykazywali całkowity bezkrytycyzm i naiwność w stosunku do niektórych motywów swojego działania. Autor we własnej pracy zawodowej wykorzystywał to zjawisko dra odszukania tak zwanych głównych obszarów nieprzystosowania. Wypytując pacjenta o uzasadnienie różnych jego czynności wychwytywał te, których uzasadnienie było nieprzekonywające. i później zajmował się nimi bardziej szczegółowo. Doświadczenie wykazywało, że były to rzeczywiście problemy kluczowe dla wyjaśnienia przyczyn nieprzystosowania, które wystąpiło u badanego. Motywy ochronne, gdyż tak należałoby je nazwać, są przy tym ogromnie trwałe. Pacjent broni ich z niezwykłym uporem. Łatwo ulegając perswazji w wielu innych, wydawałoby się, ważniejszych sprawach, w tych kwestiach dokonuje nieraz poważnych wykroczeń przeciw regułom logiki, byle tylko zostać przy swoim. Spotykamy się tu ze zjawiskiem które Freud przypisywał oporowi podświadomego słusznie zauważając, że tego rodzaju reakcja świadczy o natrafieniu na istotny problem w danym przypadku nieprzystosowania. Freud twierdził dalej, że gdy wykryjemy kompleks i wyjaśnimy pacjentowi jego treść, następuje wyzdrowienie. W świetle tego, co zostało napisane, można sądzić, że samo tylko wyłowienie motywów typu ochronnego nie może wystarczyć. Dopiero gdy uda się nam przekonać pacjenta o konieczności ich zmiany to jak wykażę w rozdziale o postawach jest bardzo trudne) i potrafimy skłonić go do przyjęcia właściwego motywu – wówczas możemy sądzić, że jest on na drodze do wyleczenia. Poświęciłem tyle miejsca roli motywu ochronnego w zaburzeniach nerwicowych, aby wykazać, jak duże znaczenie dla właściwego przystosowania człowieka ma właściwie skonstruowany motyw oraz jak ważną rolę spełnia motyw ochronny, to jest taki motyw, w którym cel został podstawiony, stanowiąc tylko urzędową podkładkę, niezbędną dla utrzymania pożądanej decyzji w mocy. Podkładka ta jest ważna, gdyż dzięki niej czynność ma pozory racjonalności, co umożliwia realizację programu, do której inaczej nie mogłoby dojść, ponieważ prowadził on do celów sprzecznych z przekonaniami osobnika. Można by powiedzieć, że neurotyk oszukuje sam siebie dobierając takie sformułowanie celu, dzięki któremu jego program zachowuje pozory racjonalności i zgodności z jego przekonaniami [patrz też: consilius stargard, psychiatra poznań, mederi malbork ]

0 thoughts on “Wypytujac pacjenta o uzasadnienie róznych jego czynnosci wychwytywal te, których uzasadnienie bylo nieprzekonywajace”

Powiązane tematy z artykułem: consilius stargard leczenie falą uderzeniową mederi malbork