Skip to content

Zajmujemy sie jednak zyciem, takim, jakie ono jest, od lepszej i od gorszej strony

1 rok ago

481 words

Gdybym np. postanowił dla wypróbowania swych sił przepłynąć przez rzekę, mógłby pożreć mnie krokodyl, ale też mogłoby to nie nastąpić, gdyż np. w tej rzece nie było krokodyli. Skutek realizacji tego programu byłby więc różny w zależności od tego między innymi, co kryją w sobie wody rzeki, mimo że motyw pozostawałby ten sam. Ideałem w procesie regulacji czynności byłaby sytuacja, w której cel, program i skutek działania po- zastają w ścisłym związku ze sobą. Zajmujemy się jednak życiem, takim, jakie ono jest, od lepszej i od gorszej strony. Gorsza jest na ogół ciekawsza, stąd dla ilustracji wprowadzonych powyżej pojęć przytoczę raz jeszcze przykład wzięty i gorszej strony życia. Plastyk B. porzucił żonę, tłumacząc sobie i znajomym, że żona będąc drobnomieszczanką i kołtunką ujemnie wpływa na jego rozwój artystyczny. B. jest przekonany, że składa ofiarę na ołtarzu sztuki. Analiza psychologiczna wykazuje, że kierunkiem działania prowadzącego do rozwodu było uwolnienie się od stałej kontroli żony, która zmuszała go do pracy, znając jego lenistwo i nieumiejętność zorganizowania sobie dnia. Było to niezgodne ze stylem życia B. , rzeczywiście nie sprzyjającym osiągnięciom twórczym. Istnieniu tego kierunku B. , zresztą szczerze, zaprzecza. Po rozwodzie, gdy plastykowi temu zabrakło stałego dopingu i twardej ręki żony, stał się on bardziej znanym w nocnych lokalach niż w salonach wystawowych. B. nie miał talentu tej miary, aby jedną czy dwoma pracami utrzymać swoją pozycję w świecie artystycznym. Brak mu było zresztą namiętności twórczej – nie należał do artystów mających potrzebę wypowiedzenia się w sztuce. Był po prostu zawodowym plastykiem, który mógł utrzymać jaką taką pozycję artystyczną tylko dzięki wytężonej i systematycznej pracy. Analizując powyższe zachowanie się można wyróżnić sformułowanie celu, kierunek i skutek działania. 1) Sformułowanie celu – cel, zwerbalizowany, uzasadniający działanie, obrane w wyniku ograniczenia procesu poznawczego przez czynność mechanizmów ochronnych przystosowania. Mówi ono, że celem B. jest uzyskanie warunków do rozwoju artystycznego; 2) Kierunek działania – cel nie zwerbalizowany, nie dopuszczony do świadomości – zgodny ze stylem życiowym B. , z tym, na co nastawione były jego czynności. Wymagania żony były niezgodne z utrwalonym w toku osobistego rozwoju stylem życia B. Im silniej wymagania żony zmuszały go do innego stylu życia, tym bardziej przybierały na sile tendencje do usunięcia się spod presji tych wymagań. B. jest jednak człowiekiem uczciwym, człowiekiem z zasadami, mógł więc przystąpić do realizacji tego programu dopiero wówczas, gdy sformułował możliwy do przyjęcia cel; 3) Skutkiem tego rodzaju postępowania w wypadku B [patrz też: mięsień zębaty przedni, niedomykalność zastawki trójdzielnej, diabet chrzanów ]

0 thoughts on “Zajmujemy sie jednak zyciem, takim, jakie ono jest, od lepszej i od gorszej strony”

Powiązane tematy z artykułem: diabet chrzanów mięsień zębaty przedni niedomykalność zastawki trójdzielnej