Skip to content

ZAPALENIE PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO NIEKAMICOWE

1 rok ago

461 words

ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO NIEKAMICOWE (CHOLECYSTITIS NONCALCULOSA). ZAPALENIE PĘCHERZYKA I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH (ANGIOCHOLECYSTITIS). ZAPALENIE WSPÓLNEGO PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO (CHOLEDOCHITIS). ZAPALENIE DUŻYCH PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH (CHOLANGITIS S ANGIOCHOLITIS). ZAPALENIE DROBNYCH PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH (CHOLANGIOLITIS) Zapalenie układu żółciowego może być ostre i przewlekłe. I. ZAPALENIE UKŁADU ŻÓŁCIOWEGO OSTRE Przyczyny. Zapalenie ostre układu żółciowego zdarza się dość często. Spotyka się je przeważnie między 20 a 50 rokiem życia. Chorobę wywołują czynniki zakaźne i toksyczne, zwłaszcza przy współudziale zaburzeń czynnościowych w układzie żółciowym. U osób zupełnie zdrowych po przebyciu choroby zakaźnej można nieraz stwierdzić w żółci zarazki chorobotwórcze niekiedy nawet przez szereg lat. Przykładem takiej bakteriocholii mogą być tzw. nosiciele pałeczek duru brzusznego. Zarazki mogą dostawać się do układu żółciowego drogą zstępującą i wstępującą. Zakażenie zstępujące (infectic descendens) powstać może w razie w leczenia bakterii krwią (infectio haematogenes) przez tętnicę wątrobową do wątroby. Zdarza się to w zakażeniach jamy ustnej i nosogardłowej (infectio stomatogenes et nasopharyngea), w posocznicy, wywołanej przez paciorkowce, gronkowce i inne bakterie, w grypie, w durze brzusznym, w róży, czerwonce, błonicy i in. Zakażenie krwiopochodne może nastąpić także w ten sposób, że bakterie dostają się z naczyń włoskowatych bezpośrednio do ściany pęcherzyka, a stąd do żółci pęcherzykowej. Zakażenie występujące (infectio ascendens) następuje z jelit przez ujście wspólnego przewodu żółciowego albo pośrednio przez krew żyły wrotnej. Spostrzega się je przede wszystkim w przebiegu chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza w toku zapalenia wyrostka robaczkowego lub po nim, w raku pęcherzyka oraz brodawki dwunastniczej, nadto w chorobach innych narządów należących do dorzecza żyły wrotnej. W tych przypadkach jest to najczęściej zakażenie pałeczką okrężnicy. Zarazki chorobotwórcze mogą być zawleczone do dróg żółciowych także przez pasożyty np. wielkouśćca jelitowego, glistę ludzką. Bakteriocholia, wywołana dostaniem się zarazków chorobotwórczych do żółci, wiedzie do zapalenia układu żółciowego dopiero wtedy, gdy bakterie są dość zjadliwe, a także gdy prąd żółci jest zwolniony, co sprzyja rozwojowi bakterii i zwiększa ich zjadliwość. Takie stosunki wytwarzają się w przypadkach kamicy żółciowej, w zaburzeniach sk ojarzenia czynności układu regulującego opróżnienie się pęcherzyka i odpływ żółci do dwunastnicy, w przypadkach przeszkód mechanicznych, utrudniających przechodzenie żółci, np. w razie obrzmienia węzłów chłonnych we wrotach wątroby lub przegięcia dwunastnicy. [patrz też: leczenie falą uderzeniową, dół nadobojczykowy, ból zęba po plombowaniu ]

0 thoughts on “ZAPALENIE PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO NIEKAMICOWE”

Powiązane tematy z artykułem: ból zęba po plombowaniu dół nadobojczykowy leczenie falą uderzeniową