Skip to content

Zapobieganie infekcjom w miejscu pracy u nosowych nosicieli Staphylococcus aureus ad

1 rok ago

545 words

Wraz z opracowaniem szybkich testów przesiewowych na obecność S. aureus, stan nosicielstwa można ocenić w ciągu kilku godzin po przyjęciu.15-17 Innym wyjaśnieniem może być fakt, że nosowi nosiciele S. aureus są również skolonizowani w miejscach pozasożoności.18 Jest mało prawdopodobne, aby nos zastosowanie mupirocyny wpłynie bezpośrednio na te witryny. Jednakże dekolonizacja skóry może zostać osiągnięta przez przemycie mydłem dezynfekcyjnym, takim jak produkty glukonianu chlorheksydyny. Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie kliniczne, w którym szybko rozpoznano nosowe nosiciele S. aureus w czasie rzeczywistym w badaniu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) przy przyjęciu. Tylko u nosicieli S. aureus ocenialiśmy, czy dekolonizacja nozdrzy maści mupirocyną i skóry mydłem glukonianu chlorheksydyny może zapobiec infekcjom szpitalnym związanym z S. aureus.
Metody
Projekt badania
Badanie było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem klinicznym, przeprowadzonym w trzech szpitalach uniwersyteckich i dwóch ogólnych szpitalach w Holandii. Od października 2005 r. Do czerwca 2007 r. Badaliśmy pacjentów, którzy zostali przyjęci do oddziałów chirurgii i chorób wewnętrznych, gdzie ryzyko zakażenia S. aureus jest wysokie. Pierwszorzędowym wynikiem badania była skumulowana częstość występowania zakażeń S. aureus związanych ze szpitalem. Drugorzędne wyniki leczenia obejmowały śmiertelność wewnątrzszpitalną, czas hospitalizacji oraz czas od przyjęcia do rozpoczęcia infekcji S. aureus związanych z opieką zdrowotną. Komitet ds. Etyki instytucjonalnej w każdym ośrodku zatwierdził protokół. W momencie badania uzyskano świadomą zgodę. Po losowym przydzieleniu pacjentowi do dekolonizacji za pomocą mupirocyny-chlorheksydyny lub placebo uzyskano pisemną zgodę. Producenci produktów dostarczyli próbne leki i placebo bez żadnych kosztów, ale nie wpłynęli na projekt badania, zbieranie danych, analizę, pisanie ani decyzję o przesłaniu wyników do publikacji.
Kryteria włączenia i wyłączenia
Pacjenci byli badani przez przeszkolony personel pielęgniarski pod kątem nosowego zakażenia S. aureus albo natychmiast po przyjęciu, albo w tygodniu przed przyjęciem, z rozpoczęciem terapii dekolonizacyjnej w momencie przyjęcia. Kryterium włączenia do badań przesiewowych było oczekiwanie, że pacjent pozostanie w szpitalu przez co najmniej 4 dni w jednym z uczestniczących departamentów (medycyna wewnętrzna, chirurgia kardiochirurgiczna, chirurgia naczyniowa, ortopedia, chirurgia przewodu pokarmowego lub chirurgia ogólna). Kryterium wykluczającym w przypadku badań przesiewowych było mniej niż 18 lat. Kryteriami włączenia do randomizacji były nosowe podanie S. aureus, określone metodą PCR w czasie rzeczywistym, oraz zdolność do rozpoczęcia interwencji w ciągu 24 godzin po przyjęciu pacjenta do oddziału uczestniczącego. Oczekiwany czas hospitalizacji został oszacowany ponownie bezpośrednio przed randomizacją i musiał wynosić co najmniej 4 dni. Kryteriami wyłączającymi dla randomizacji była obecność czynnego zakażenia S. aureus w czasie randomizacji, znana alergia na mupirocynę lub chlorheksydynę, ciąża, karmienie piersią, stosowanie mupirocyny w ciągu poprzedzających 4 tygodni oraz obecność obcego ciała nosowego .
Randomizacja
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do aktywnego leczenia maścią 2 mg mupirocyny (Bactroban, GlaxoSmithKline) w połączeniu z mydłem glukonianu chlorheksydyny, 40 mg na mililitr (Hibiscrub, Mölnlycke) lub placebo maścią w połączeniu z mydłem placebo
[podobne: niedoczynność tarczycy depresja, ból zęba po plombowaniu, carcinoma planoepitheliale ]

0 thoughts on “Zapobieganie infekcjom w miejscu pracy u nosowych nosicieli Staphylococcus aureus ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: badania mikrobiologiczne[…]

Powiązane tematy z artykułem: ból zęba po plombowaniu carcinoma planoepitheliale niedoczynność tarczycy depresja