Skip to content

Zapobieganie infekcjom w miejscu pracy u nosowych nosicieli Staphylococcus aureus czesc 4

1 rok ago

490 words

Infekcje aureusa u nosicieli S. aureus wynoszą 6%. Początkowo planowaliśmy zapisać 1800 osób do randomizacji, aby osiągnąć moc 80% z dwustronnym współczynnikiem błędu I rzędu 0,05 i redukcją 50% w zakażeniach S. aureus związanych z opieką zdrowotną. Po zapisaniu 860 pacjentów, zauważono zmianę skumulowanej częstości występowania poważnych zakażeń S. aureus w jednym z ośrodków uczestniczących. Na żądanie, komisja ds. Etyki w każdym ośrodku zatwierdziła sekwencyjną analizę zgromadzonego zbioru danych przez niezależnego statystyka. Analiza danych z pierwszych 400 pacjentów wykazała, że górna granica została przekroczona; w związku z tym istniały wystarczające dowody, aby stwierdzić, że różnica wyników między dwiema badanymi grupami była znaczna. W czasie analizy sekwencyjnej dodatkowi pacjenci przeszli już randomizację, a dane dotyczące tych pacjentów zostały dodane do ostatecznej analizy. Analiza została podzielona na straty według centrum i była oparta na zasadzie zamiaru leczenia. Wyniki
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie rejestracji i losowania. Spośród 918 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, został nieumyślnie przypisany do leczenia mupirocyną-chlorheksydyną pomimo wymazu z nosa, który był negatywny w przypadku Staphylococcus aureus w teście na łańcuchową reakcję polimerazy (PCR).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa 917 pacjentów z badania. Łącznie 6771 pacjentów przebadano pod kątem obecności S. aureus w kanałach nosowych. Wyniki były pozytywne dla S. aureus w czasie rzeczywistym PCR w 1270 próbkach (18,8%) uzyskanych od 1251 pacjentów. Spośród 918 pacjentów, którzy przeszli randomizację, wycofał zgodę i został wyłączony z analizy (wykres 1). Sześciu pacjentów z grupy mupirocyna-chlorheksydyna i 11 pacjentów z grupy placebo otrzymało drugi lub trzeci cykl leczenia. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę pacjentów.
Wyniki badań
Rysunek 2. Rysunek 2. Wyniki analizy sekwencyjnej grupy. Ta analiza została przeprowadzona jako test podwójnie trójkątny, w którym oś pozioma (V) reprezentuje łączną ilość dostępnych informacji, a oś pionowa (Z) reprezentuje skumulowany rozmiar efektu. Każdy punkt (X) reprezentuje grupę 100 pacjentów. Założenia dotyczące niektórych zmiennych określają granice testu (kolor pomarańczowy). Jeśli górna granica zostanie przekroczona, można powiedzieć, że interwencja ma korzystny wpływ; jeśli dolna granica zostanie przekroczona, placebo jest bardziej korzystne. Jeśli jedna z purpurowych linii przerywanych jest skrzyżowana, nie ma znaczącej różnicy między interwencją a placebo. Niebieskie przerywane linie są częścią fioletowych granic daremności (tj. Równoważności między placebo i interwencją); jeśli przekroczymy obie niebieskie granice, daremność zostanie zakończona. Zielone przerywane linie to granice, które działają jako korekta ciągłości. Z oznacza różnicę między liczbą zaobserwowanych infekcji a liczbą teoretycznie oczekiwaną. V reprezentuje wariancję Z pod hipotezą zerową (tj. Nie ma różnicy między interwencją a placebo). W tym przypadku mupirocyna-chlorheksydyna znacząco zmniejszyła skumulowaną częstość występowania S nabytych w szpitalu
[hasła pokrewne: niedomykalność zastawki trójdzielnej, jak przerwać ciąg alkoholowy, niedoczynność tarczycy depresja ]

0 thoughts on “Zapobieganie infekcjom w miejscu pracy u nosowych nosicieli Staphylococcus aureus czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zamykanie naczynek warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: jak przerwać ciąg alkoholowy niedoczynność tarczycy depresja niedomykalność zastawki trójdzielnej